Slide background

Event Biznes w Pigułce

Konferencja Event-Biznes poświęcona jest w pełni tematyce eventu, jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, pozwalających dotrzeć bezpośrednio do grup docelowych realizowanych projektów i z powodzeniem realizować cele biznesowe.

Event wciąż w większości firm w Polsce postrzegany jest jako imprezka oraz niepotrzebny wydatek. To stereotypy, z którym od lat walczą przedstawiciele branży eventowej wskazując właściwe postrzeganie tego narzędzia czyli zwrócenie uwagi na to, że event jest skutecznym narzędziem biznesowym, niosącym za sobą określony zwrot z inwestycji, jest też najskuteczniejszym kanałem dotarcia z przekazem do właściwej grupy odbiorców.

Wciąż jednak potrzebna jest edukacja w tym zakresie oraz pokazywanie rozwiązań wzorcowych oraz inspirujących do właściwego działania, które pokaże wartość i zastosowanie narzędzia jakim jest event.

Konferencja Event Biznes jest organizowana przez Stowarzyszenie Branży Eventowej. Dotychczas odbyły się 3 edycje.

Kim są Adresaci Konferencji?

Konferencja Event Biznes skierowana jest przede wszystkim do managerów i dyrektorów działów marketingu, do managerów i specjalistów z działów zakupów oraz członków zarządów odpowiedzialnych za komunikację oraz zatwierdzanie działań marketingowych, PRowych, HRowych i sprzedażowych w swoich firmach i instytucjach.

Jaki jest jej Cel?

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi formami promocji służącymi budowaniu marki oraz ukazanie możliwości i korzyści sprzedażowych oraz wizerunkowych płynących z wykorzystania event marketingu.

Z Kim To Osiągniemy?

Na konferencję zaproszeni zostaną prelegenci stanowiący niepodważalny autorytet w świecie Event Marketingu z bogatym porfolio projektów, zrealizowanych dla największych marek. Program opracowują znawcy branży – Rada Programowa wraz z Stowarzyszeniem Branży Eventowej.

Partnerzy i sponsorzy:

Co mówi się o konferencji Event – Biznes?

Adam-Zagajewski-300x300

Event jest jednym z najmniej docenianych narzędzi marketingowych na polskim rynku. Sytuacja ta wynika z niedostatecznej ilości badań oraz informacji o eventach, a tym samym z braku świadomości i wiedzy na temat korzyści, jakie niesie ze sobą organizacja wydarzeń. Program konferencji Event-Biznes został skonstruowany tak, by w sposób kompleksowy przedstawić uczestnikom wartość biznesową eventu jako najskuteczniejszej formy bezpośredniego dotarcia do dowolnie wybranej grupy docelowej gwarantującej jednocześnie natychmiastową informację zwrotną ze strony odbiorców.

Adam Zagajewski
V-ce Prezes Zarządu SBE

Marta-Dunin-Michałowska_Mea-Group2-300x300

Event-Biznes to autorski projekt Stowarzyszenia Branży Eventowej, zainspirowany przez dotychczasowy brak tego typu wydarzenia, dedykowanego tematyce event marketingu i event management na polskim rynku. Event-Biznes to konferencja, podczas której udowadniamy, że event jest skutecznym narzędziem marketingowym i warto pamiętać o nim tworząc długofalowe strategie marketingowe. Prezentujemy na nim najciekawsze case’y z polskiego rynku, analizując korzyści z wykorzystania event marketingu w różnych dziedzinach działalności biznesowej firmy. Wierzymy, że wiedza ta przełoży się na wzmocnienie wyników sprzedażowych, a także wizerunku firm, których przedstawiciele wezmą udział w konferencji. Serdecznie zapraszamy!

Marta Dunin-Michałowska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej

Event Biznes to pierwsze wydarzenie poświęcone w całości eventom i dedykowane praktykom pracującym w działach marketingu firm. Cieszę się, że powstał pomysł stworzenia konferencji, na której można uzyskać wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, opartą na ciekawych case’ach. W Polsce tematyka eventów nadal jest niedoceniana, a źródła rzetelnej wiedzy na ich temat mocno ograniczone. Jestem przekonana, że udział w tym wydarzeniu i pozyskanie wiedzy o tym, jak skutecznie korzystać z organizacji wydarzeń w strategii marketingowej przyniesie firmom korzyści w postaci zwiększenia wolumenu sprzedaży, a w konsekwencji budowania wiarygodnych i długotrwałych relacji biznesowych.

Ewelina Sobolewska
Krotosky-Cichy

Filmy z poprzednich edycji

I edycja

II edycja