Program konferencji Event Biznes

BLOK 1: Event w strategii

Rejestracja gości i networking
08:00 – 09:15
Powitanie gości przez organizatora
09:15 – 09:30
Ivan Hernandez
Strateg ds. marketingu cyfrowego i Customer Experience. Założyciel The Digital Loop.
„Nie bój się zmian” czyli o innowacjach w komunikacji marki za pomocą eventów (prelekcja w języku angielskim).
09:30 – 09:55
Anna Jakubowski
Ekspertka ds. zarządzania, sprzedaży i marketingu. Pracowała dla największych międzynarodowych firm, m.in.: Procter & Gamble, The Coca-Cola Company.
Event w strategii zarządzania marki globalnej. Specyfika stosowania narzędzi z zakresu event marketingu w działaniach na rynkach lokalnym i globalnym z perspektywy koncepcji wydarzeń oraz ich efektywności (prelekcja w języku angielskim).
10:00 – 10:25
Paweł Potoroczyn
Dyplomata, pisarz, wydawca, producent muzyczny i filmowy. Od 2008 do 2016 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.
Wydarzenia jako kluczowy element tworzenia marki. Polskie eventy kulturalne i ich znaczenie w świecie.
10:30 – 10:55
Przerwa kawowa
10:55 – 11:15

BLOK 2: Case study

CASE 1
Karolina Paszkiewicz i Marta Dworak
Marta Dworak – Event Manager Pomorskiego Randez Vous Sunreef Yachts.
Karolina Paszkiewicz – Dyrektor PR i Marketingu w stoczni jachtowej Sunreef Yachts.
Pomorskie Rendez – Vous – wizerunek marek luksusowych i efektywność cross eventu.
11:15 – 11:40
1ohme
CASE 2
Radosław Mysłek
Kieruje zespołem Event Marketingu w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
21. Przystanek Woodstock – logistyka, bezpieczeństwo, partnerstwo marek.
11:45 – 12:10
2ohme
CASE 3
Piotr Jaworowicz
VERVA Street Racing 2016. Od wyścigów, przez show do festiwalu. Ewolucja projektu eventowego, promującego markę VERVA.
12:15 – 12:40
Robert Zydel
 Dyrektor Biura Marketingu Miasta Warszawy.
Event marketing w strategii komunikacji miasta. Wartość i znaczenie wydarzeń lokalnych budujących tożsamość miasta i jego postrzeganie wśród wybranych grup docelowych.
12:45 – 13:10
Lunch
13:10 – 14:00

BLOK 3: Event a komunikacja

Karolina Korwin – Piotrowska
Z zawodu dziennikarka o ponad dwudziestoletniej praktyce, z wykształcenia historyk sztuki, z pasji wykładowczyni akademicka (SWPS).
O eventach w mediach czyli jak planować i tworzyć, aby były atrakcyjne dla prasy i telewizji a co robić, żeby media nigdy się o nich nie dowiedziały.
14:00 – 14:25
Rahim Blak
CEO i współzałożyciel click community – agencji social media oraz platformy aplikacji click apps.
Zrozumieć social media.
14:30 – 14:55
Rahim Blak + zaproszeni goście
Panel dyskusyjny: Event marketing i social media. Jak umiejętnie korzystać z nowych mediów, by wykorzystać je jak najefektywniej i uniknąć kryzysu.
15:00 – 15:45
Przerwa kawowa
15:45 – 16:00

BLOK 4: Event a efektywność – narzędzia

Marek Borowiński
Specjalista ds. zwiększania sprzedaży oraz Visual Merchandisingu. Konsultant, doradca i szkoleniowiec. Specjalizuje się w psychofizjologii widzenia.
Kolor może wpłynąć na efektywność eventu. Psychologia koloru w biznesie i komunikacji marki.
16:00 – 16:25
Mikołaj Winkiel
Chief Evangelist w Brand24.
Jak wykorzystać monitoring przy planowaniu, w czasie i po evencie.
16:30 – 16:55
Marek Stączek
Mówca, autor książek, specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu sztuki storytellingu, prezentacji publicznej, kreatywności.
Storytelling w praktyce czyli budowanie wydarzeń zapadających w pamięć, atrakcyjnych dla uczestników i realizujących cele organizatorów.
17:00 – 17:25
PRZERWA KAWOWA
17:25 – 17:40
LOTERIA WIZYTÓWKOWA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
17:40

Program III konferencji Event Biznes

Program III konferencji Event Biznes skupiony jest na przedstawieniu eventu jako mierzalnego i skutecznego narzędzia biznesowego oraz prezentacji event marketingu jako strategicznego działania w planowaniu wydarzeń. Efektem właściwie stosowanych narzędzi, technologii, komunikacji oraz umiejętnego użycia wiedzy z zakresu znajomości produktów i usług powinny być realne i mierzalne korzyści biznesowe.
Przygotowany program konferencji Event Biznes został tak opracowany, aby zaprezentować rozwiązania modelowe i innowacyjne stosowane w event marketingu, jak również te, które mają na celu inspirować uczestników głównie poprzez prezentację nowinek technologicznych czy nietypowych narzędzi. Dużą uwagę jak co roku przykładamy do prezentacji case study modelowych eventów opartych na prezentacji danych i przedstawieniu realnych korzyści biznesowych w tym .in. zwrotu z inwestycji, wzrostu rozpoznawalności marki czy zwiększenie zasięgu i poszerzenie zakresu i dotarcia do docelowej grupy odbiorców.

W bieżącej edycji skupimy się również na bardzo ważnych kwestiach, jakimi są bezpieczeństwo eventu oraz niezbędne kwestie logistyczne przy przygotowaniu i realizacji wydarzeń. W związku ze stałą profesjonalizacją branży oraz pracą nad dobrymi praktykami nie mogło zabraknąć panelu poświęconego etyce w branży, wskazaniu pożądanych i modelowych rozwiązań, jak również zachowań, których celem nadrzędnym jest stałe dążenie do umacniania branży oraz przygotowaniu spektakularnych ale przede wszystkim korzystnych biznesowo eventów.