Program IV konferencji Event Biznes

Program IV konferencji Event Biznes skupiony jest na przedstawieniu eventu jako mierzalnego i skutecznego narzędzia biznesowego oraz prezentacji event marketingu jako strategicznego działania w planowaniu wydarzeń. Efektem właściwie stosowanych narzędzi, technologii, komunikacji oraz umiejętnego użycia wiedzy z zakresu znajomości produktów i usług powinny być realne i mierzalne korzyści biznesowe.
Przygotowany program konferencji Event Biznes został tak opracowany, aby zaprezentować rozwiązania modelowe i innowacyjne stosowane w event marketingu, jak również te, które mają na celu inspirować uczestników głównie poprzez prezentację nowinek technologicznych czy nietypowych narzędzi. Dużą uwagę jak co roku przykładamy do prezentacji case study modelowych eventów opartych na prezentacji danych i przedstawieniu realnych korzyści biznesowych w tym .in. zwrotu z inwestycji, wzrostu rozpoznawalności marki czy zwiększenie zasięgu i poszerzenie zakresu i dotarcia do docelowej grupy odbiorców.

W bieżącej edycji skupimy się również na bardzo ważnych kwestiach, jakimi są bezpieczeństwo eventu oraz niezbędne kwestie logistyczne przy przygotowaniu i realizacji wydarzeń. W związku ze stałą profesjonalizacją branży oraz pracą nad dobrymi praktykami nie mogło zabraknąć panelu poświęconego etyce w branży, wskazaniu pożądanych i modelowych rozwiązań, jak również zachowań, których celem nadrzędnym jest stałe dążenie do umacniania branży oraz przygotowaniu spektakularnych ale przede wszystkim korzystnych biznesowo eventów.

BLOK 1: Wartości w budowaniu efektywnych relacji

BLOK 2: Event w zintegrowanej komunikacji marketingowej – case study

BLOK 3: Różnorodne rodzaje eventów a cele interesariuszy

BLOK 4: Bezpieczeństwo w organizacji eventów

BLOK 5: Przyszłość eventów – działania i narzędzia